Чуриловски манастир „Свети Георги”

Чуриловски манастир „Свети Георги”

 

Чуриловският манастир „Свети Георги“, наричан още Игуменски или Геговски манастир, се намира на около 15 км северозападно от гр. Петрич, в близост до границата с Македония. Разположен е на хълм от южните склонове на Огражден планина, край селата Гега и Чурилово. Намира се на 2 километъра от село Гега и на 2.5 км югоизточно от съседното село Чурилово. Манастирът е построен, според запазено предание, през 1848 г. върху останките от стар храм. Със Султански ферман от 1857 г. е разрешено разширяването му и построяването на църквата на манастира  „Свети Георги”.През 1870 г. е построена камбанарията на църквата. Край манастира имало килийно училище (сградата е запазена) за децата от махалите на някогашното с. Игуменец. Намира се на много живописно място: край манастира блика изворна вода. Храмов празник – Гергоьовден (6 май).

История
Съществуват предположения, че манастирът води началото си още от XIV в. В днешния си вид е изграден в средата на XIX в. Съхранен е ферман за „разширяването и построяването“ на църквата „Свети Георги“, издаден на 5 март 1857 година от султан Абдул Меджид. За съграждането на манастира се черпят сведения и от съществуващите строителни надписи. В два от тях се посочва, че на 10 март 1858 г. е станало обновяването на църквата, а в третия – че през 1890 г. е построена камбанарията. Текстовете сочат, че на мястото на църквата е съществувал по-стар храм.
Според старо предание, строителството на манастира е започнало през 1848 година. В него първоначално е разкрито обществено килийно училище, което по-късно е преустроено в новобългарско.
В миналото манастирът „Св. Георги“ и принадлежащото му училище са обслужвали духовните нужди на населението от дванадесетте махали на някогашното село Игуменец (заличено от списъка на населените места през 1947 г.). Гега и Чурилово са бивши махали на Игуменец, но има и такива, които са напълно заличени. Ролята на манастира при формирането на тази селищна агломерация и съхраняването на българщината е безспорна. Това личи и от самото име на селището – Игуменец.
Чуриловският манастир е тясно свързан и с революционните борби на местното българско население, което има съществен принос в национално-освободителните стремления на македонските българи. По време на Горноджумайското въстание през есента на 1902 година Игуменец е един от главните въстанически центрове в Петричко.
През социалистическия атеистичен период църквата на Чуриловския манастир е обявена за паметник на културата от национално значение. Стенописите ѝ са реставрирани през 1979 г. от група местни художници от Петрич.
От десетилетия манастирът не е действащ (не се обитава от монаси) и в храма му се отслужва литургия само на патронния празник – Гергьовден, Петровден и Рождество Богородично.

Архитектура и изкуство
Манастирските имоти, чиято площ е около 10 декара, включват в състава си сгради, поляни и овощни градини. В архитектурно отношение манастирът представлява комплекс от храмовата сграда, сграда на старото килийното училище, в което са запазени две класни стаи, трапезария и магерница, камбанария и постройка с функции на касапница.
Манастирската църква „Св. Георги“ по план е трикорабна псевдобазилика с външен нартекс от запад и открити галерии от север и юг. Представлява масивна каменна сграда с размери – 24 метра дължина и 12 метра ширина. Майсторите са вероятно от западните краища на българските земи, добри каменоделци и зидари.
Вътрешността на черквата е украсена със стенописи. Особен интерес представляват сцените със сюжети от „Страшният съд“ и „Митарствата на душата“, изписани в открития притвор.  Много образно изрисувани с характерен за Възраждането стил, те са оказвали силно нравствено и поучително въздействие върху миряните. В изрисуваните сцени могат да се проследят всевъзможни случаи на грехопадение: овчар – лъжец, превърналия се в дявол кръчмар, пророк Исая – властохулник, уникалната сцена с нагиздена мома, на която дяволът ѝ държи огледалото и други.
Изпълнение с неподправен наивизъм, стенописите вероятно са излезли изпод четката на някой местен художник, скоро след построяването на храма в 1858 г.

Rate and write a review

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Чурилово 2885 Благоевград BG
Get directions

Събитиен календар

« март 2018 » loading...
П В С Ч П С Н
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1